Arbejdsform

Tillidsfuldt samarbejde og strategisk partnerskab

Navnet Bid Partner er valgt med omhu. Vi bruger tid på at sætte os grundigt ind i og forstå jeres virksomhed, jeres strategi og jeres værdier samt styrker og svagheder i forhold til markedssituationen, så vi kan skræddersy vores løsning i forhold til jer og den udbudte opgave. 

Vi fungerer som strategisk sparringspartner for jer og stiller alle de kritiske spørgsmål, som en ordregiver også vil stille under en tilbudsevaluering.

Vi etablerer en partnerskabsmodel i samarbejdet, således at tilbudsudarbejdelsen sker i et tæt samarbejde med jer; jeres løsning bliver skræddersyet til udbuddet - og ordregiverens krav bliver brugt som et inspirationskatalog til udvikling af jeres virksomhed.


Det handler om at vinde

Der findes mange konsulenthuse, som tilbyder rådgivning om udbud og tilbud. De har dog oftest kun den juridiske vinkel med, hvilket ikke nødvendigvis øger jeres vinderchancer men i bedste fald blot sikrer jer, at I ikke bliver diskvalificeret – her handler det mest om at være med.

I Bid Partner handler det om at vinde. Derfor anlægger vi flere vinkler på udbuddet end den traditionelle tilgang. 

Vi arbejder ud fra en kommerciel, juridisk og udbudsteknisk vinkel, dvs. vi kommer hele vejen rundt om udbuddet, og på den baggrund lægger vi taktikken og det konkrete tilbudsarbejde.

Vi er eksperter i at læse et udbudsmateriale og ved præcis, hvor de kritiske områder befinder sig, og hvordan man kan angribe dem.

Vi sigter fokuseret på en konkret og vindende tilbudsbesvarelse af de kriterier, som ligger til grund for tilbudsevalueringen.

Vi afkoder tilbudslisten og anlægger flere strategiske vinkler på, hvordan I kan prissætte jeres ydelser, så chancerne for at opnå den laveste evalueringstekniske pris optimeres.

Fleksibel efter jeres ønsker og behov

Vi påtager os gerne ansvaret for hele jeres tilbudsfunktion men nøjes også gerne med blot at være supplement hertil ved spidsbelastninger eller særlige udbud.

Vi kan agere meget synligt og markedsføre jeres virksomhed overfor vores offentlige netværk, eller vi kan agere mere diskret i baggrunden og lade jer have den primære eller eneste kontakt til ordregiver. Vi er indstillet på begge arbejdsformer eller et mix af begge.


Fortrolighed

Vi er kritiske med, hvem vi arbejder sammen med og er derfor meget opmærksomme på, at vi ikke yder rådgivning og tilbudshjælp til flere konkurrerende firmaer på samme udbud. 

Der udarbejdes altid fortrolighedserklæring, inden et udbudsprojekt startes op.

www.bidpartner.dk - Tlf. 4272 6500 - lars.green@bidpartner.dk - CVR. 30973593