Ydelser

Bid Partner hjælper virksomheder i tilbudsprocessen med udbudsanalyse, tilbudsskrivning, prisstrategi, konkurrentanalyse og generel sparring og rådgivning.

Vores tilgang til offentlige udbud bygger på solid erfaring fra begge sider af bordet, som giver jer som tilbudsgiver nogle særlige fordele og øget sandsynlighed for at vinde den udbudte opgave.

Vi tilbyder at stå for hele tilbudsprocessen - eller assistere ved udvalgte dele efter vores kunders ønsker og behov:
 • Udarbejdelse af prækvalifikation, ESPD med særlig fokus på referencer
 • Gennemgang og analyse af udbudsmateriale og fremhævelse af væsentlige og kritiske områder
 • Udarbejdelse af tidsplan for tilbudsproces med alle væsentlige milepæle
 • Organisering af tilbudsprocessen og sikring af fremdrift i udkast til tilbudsbesvarelse
 • Varetage spørgsmål-svar processen og deltage i møder og evt. besigtigelser
 • Udarbejdelse af tekst til tilbudsbesvarelse og alle relevante bilag 
 • Udarbejdelse af forskellige forslag til prisstrategi baseret på udbudsmaterialets prismodel og konkurrentanalyse
 • Kvalitetssikring af alle juridiske formalia
 • Upload og aflevering på udbudsportal
 • Deltagelse i en evt. efterfølgende præsentation af tilbuddet
 • Rådgivning om aktindsigt og klagemulighed
 • Planlægning af opstart
 • Implementering af kontrakt til driftsfase
 • Deltagelse i opfølgnings- og statusmøder med ordregiver og bidrage til afklaring af tvister eller konflikter
 • Bidrage med forslag til løbende forbedringer eller effektiviseringer af driften
 • Udarbejdelse af diverse kontraktstyringsværktøjer
 • Deltagelse i løbende markedsdialog med ordregiver med henblik på bidrag til forbedringer af udbudsmateriale  
 • Generel sparring og rådgivning om alle forhold i udbudsprocessen
 • Sparring om driftsforbedringer på baggrund af ønsker og behov i udbudsmaterialet

www.bidpartner.dk - Tlf. 4272 6500 - lars.green@bidpartner.dk - CVR. 30973593