Ydelser

Bid Partner hjælper virksomheder i tilbudsprocessen med udbudsanalyse, tilbudsskrivning, prisstrategi, konkurrentanalyse og generel sparring og rådgivning.

Vores tilgang til offentlige udbud bygger på solid erfaring fra begge sider af bordet, som giver jer som tilbudsgiver nogle særlige fordele og øget sandsynlighed for at vinde den udbudte opgave.

Vi tilbyder at indgå i og varetage hele eller dele af tilbudsprocessen omfattende:
 • Overvågning og identificering af relevante udbudsemner baseret på jeres ønsker til opgavetype, geografi, størrelse m.v.
 • Markedsføring og synliggørelse af jer overfor ordregiver
 • Varetage al kontakt til ordregiver
 • Udarbejdelse af prækvalifikation, ESPD med særlig fokus på referencer
 • Gennemgang og analyse af udbudsmateriale og fremhævelse af væsentlige og kritiske områder
 • Udarbejdelse af tidsplan for tilbudsproces og med alle væsentlige milepæle
 • Organisering af tilbudsprocessen og sikring af fremdrift i udkast til tilbudsbesvarelse.
 • Varetage spørgsmål-svar processen og deltage i møder og evt. besigtigelser i samarbejde med jer.
 • Udarbejdelse af tilbudsbesvarelse og alle relevante bilag i tæt samarbejde med jer 
 • Udarbejdelse af forslag til prisstrategi baseret på udbudsmaterialets prismodel og konkurrent-analyse
 • Kvalitetssikring af alle juridiske formalia
 • Upload og aflevering på udbudsportal
 • Evt. deltagelse i efterfølgende præsentation af tilbuddet og generel dialog med ordregiver
 • Rådgivning om aktindsigt og klagemulighed
 • Planlægning af opstart
 • Implementering af kontrakt til driftsfase
 • Deltagelse i opfølgnings- og statusmøder med ordregiver og bidrage til afklaring af evt. tvister eller konflikter
 • Bidrage med forslag til løbende forbedringer eller effektiviseringer af driften
 • Deltagelse i løbende markedsdialog med ordregiver med henblik på bidrag til forbedringer af udbudsmateriale  
 • Generel sparring og rådgivning om alle forhold i udbuds/tilbudsprocessen
 • Sparring om driftsforbedringer på baggrund af ønsker og behov i udbudsmaterialet


www.bidpartner.dk - Tlf. 4272 6500 - lars.green@bidpartner.dk - CVR. 30973593