Udbudsområder

Bid Partner blev stiftet i 2014 som en freelancevirksomhed, gik fuldtid i 2019 og har siden da gennemført mere end 250 tilbudsprojekter på offentlige udbud, hvilket svarer til ca. 10 konstant igangværende projekter.

Vores kunder befinder sig primært indenfor Servicebranchen, Byggeri og Anlæg eller Social-, Sundheds- og Ældreområdet.

I Servicebranchen hjælper vi med tilbud på:

 • Facility Management
 • Rengøringsservice
 • Vagt- og sikringsydelser
 • Skadeservice
 • Hospitalsservice
 • Industrirengøring og graffitirens
 • Ejendomsservice
 • Flytteydelser
 • Vikarservice indenfor alle fagområder
Indenfor Byggeri og Anlæg hjælper vi med tilbud på fagentrepriser, hovedentrepriser og totalentrepriser indenfor:
 • Tømrer/snedker
 • Murer
 • Maler
 • Glarmester
 • Gulv
 • Tag og facader
 • VVS
 • Elektriker
 • mv.

Indenfor Social-, Sundheds- og Ældreområdet er det typisk virksomheder indenfor:

 • Drift af plejecentre
 • Hjemmepleje og hjemmehjælp, udbud og godkendelsesordninger
 • Vaskeriydelser  til visiterede borgere i eget hjem eller plejecentre
 • Indkøbsordninger til visiterede borgere i eget hjem
 • Madservice til visterede borgere i eget hjem
 • Drift af daghjem/skoler
 • Drift af jobcentre
 • Respirationsbehandling
 • Handicaphjælp
 • BPA-ordninger