Nyheder

Hjælpen er nær… 😉

februar 2021

“Udbuddet af vikarer til plejecentre og hjemmeplejen i Fredensborg Kommune annulleres, da de indkomne tilbud overvejende vurderes at være ukonditionsmæssige, og dermed er der utilstrækkelig konkurrence. Udbuddet vil blive genudbudt snarest.

Eventuelle tilbudsgivere bedes nøje sætte sig ind i krav til egnethed, herunder krav til referencer, og de krav der følger heraf og beskrivelserne hertil. Tilbudsgiver bør desuden nøje sættes sig ind i, hvilke dokumenter, der skal udfyldes, underskrives og uploades som det samlede tilbud, samt hvilke oplysninger disse skal indeholde…”

Ring til mig – eller en af mine gode kollegaer – på tlf. 4272 6500

Vil du vide mere?

Kontakt Bid Manager Lars Green på tlf. 4272 6500 for en snak eller et møde og lad os afprøve samarbejdet på et konkret udbud.