Rådgivning i udbudsområder

Udbudsområder

Rådgivning inden for alle udbudsområder

Bid Partner tilbyder assistance inden for alle områder lige fra de traditionelle udbud af rengøring som de mere specialiserede Facility Management-udbud.

Vi tilbyder også rådgivning på udbud inden for Social- og Sundhedsområdet.

Vi har, i modsætning til mange andre konsulenter, praktisk udbuds- og tilbudserfaring med disse områder, hvilket øger jeres vinderchancer betragteligt. 

Vores kerneområder i udbudsområder

 • Rengøring og rengøringsrelaterede serviceydelser
 • Vagt-, sikrings- og alarmydelser
 • Udvendigt vedligehold og grøn pleje
 • Flytteydelser, intern og ekstern flytning, transport og opmagasinering
 • Ejendomsservice, trappevask og vedligehold
 • Graffitirens og antigraffitibehandling
 • Metroservice, tog- og stationsrengøring
 • Hospitals-, plejehjems- og institutionsservice
 • Rengøringsvikarer
 • Håndværkerydelser, tømrer, maler, gulv, murer, glarmester mv.
 • Istandsættelse af flyttelejligheder
 • Hjemmepleje, udbud og godkendelsesmodeller
 • Drift af plejecentre og plejehjem
 • Drift af daghjem og skoler
 • Respirationsbehandling, hjælperordninger til patienter med kronisk respirationsinsufficiens
 • Handicaphjælpere, BPA-ordninger
 • Ledsageordninger
 • Implantater, hofte-, knæ- og skulderalloplastikker og knoglecement
 • Sundhedsvikarer, hjemmehjælpere og sygeplejersker
 • Pædagogiske vikarer inden for børne- og socialområdet
 • Indkøbsservice til hjemmeboende visiterede borgere
 • Madservice til hjemmeboende visiterede borgere og plejecentre
 • Vaskeriservice til hjemmeboende visiterede borgere og plejecentre
Vil du vide mere?

Kontakt Bid Manager Lars Green for en snak eller et møde og lad os evt. afprøve samarbejdet på et konkret udbud.