Effektiv vindende tilbudsrådgivning

Bid Partner er en konsulentvirksomhed, som har specialiseret sig i at udarbejde vindende tilbudsrådgivning på offentlige udbud. Det er stiftet af Lars Green, som har mere end 25 års erfaring med gennemførelsen af både udbud og tilbud.

Velkommen til Bid Partner

Vindende tilbud og tilbudsrådgivning på offentlige udbud

Vi har, i modsætning til de fleste andre konsulenthuse, praktisk erfaring med udbuds- og tilbudsprocessen fra begge sider af bordet, hvilket er en klar konkurrencefordel, når et udbudsmateriale skal omsættes til et vindende tilbud. Der er masser af opgaver i spil, og I har, med den rigtige rådgivning, gode chancer for at vinde.

tilbudsrådgivning på offentlige udbud

Tillidsfuldt samarbejde og strategisk partnerskab

Vi bruger tid på at sætte os grundigt ind i og forstå jeres virksomhed, jeres strategi og jeres værdier samt styrker og svagheder i forhold til markedssituationen, så vi kan skræddersy vores løsning i forhold til jer og den udbudte opgave.

Vi fungerer som strategisk sparringspartner for jer og stiller alle de kritiske spørgsmål, som en kunde også vil stille, når de vurderer jeres tilbud.

Jeres løsning bliver skræddersyet til udbuddet – og kundens krav og ønsker bliver samtidig brugt som et inspirationskatalog til udvikling af jeres virksomhed.

Det handler om at vinde!

Der findes mange konsulenthuse, som tilbyder rådgivning om udbud og tilbud. De har dog oftest kun den juridiske vinkel med, hvilket ikke nødvendigvis øger jeres vinderchancer men i bedste fald blot sikrer jer, at I ikke bliver diskvalificeret – her handler det mest om at være med.

I Bid Partner handler det om at vinde. Derfor anlægger vi flere vinkler på udbuddet end den traditionelle tilgang.

Vi arbejder ud fra en kommerciel, juridisk og udbudsteknisk vinkel, dvs. vi kommer hele vejen rundt om udbuddet, og på den baggrund lægger vi taktikken og det konkrete tilbudsarbejde.

Vi er eksperter i at læse et udbudsmateriale og ved præcis, hvor de kritiske områder befinder sig, og hvordan man kan angribe dem.

Vi sigter fokuseret på en konkret og vindende tilbudsbesvarelse af de kriterier, som ligger til grund for tilbudsevalueringen.

Vi afkoder tilbudslisten og anlægger flere strategiske vinkler på, hvordan I kan prissætte jeres ydelser, så evalueringsprisen optimeres.

Fleksibilitet

Vi påtager os gerne ansvaret for hele jeres tilbudsfunktion, men nøjes også med blot at være supplement hertil ved spidsbelastninger eller særlige udbud. Ingen opgave er for lille eller for stor. Vi udarbejder tilbudsløsninger baseret på medgået tid efter en fast lav timepris eller giver en fast pris for en komplet tilbudsbesvarelse inkl. alle opgaver.

Fortrolighed

Vi er meget opmærksomme på, at vi ikke yder rådgivning og tilbudshjælp til flere konkurrerende firmaer på samme udbud.

Der udarbejdes derfor altid fortrolighedserklæring, inden et udbudsprojekt startes op.

Ydelser

Bid Partner hjælper virksomheder i tilbudsprocessen med udbudsanalyse, tilbudsskrivning, prisstrategi, konkurrentanalyse og generel sparring og rådgivning.

Tilgangen bygger på solid erfaring fra begge sider af bordet, hvilket giver jer som tilbudsgiver nogle særlige fordele og øget sandsynlighed for at vinde den udbudte opgave.

Vi tilbyder at stå for hele tilbudsprocessen – eller assistere ved udvalgte dele efter ønsker og behov.

Udbudsområder

Vi tilbyder assistance på alle områder med særlig ekspertise indenfor Facility Management og Social- og Sundhedsområdet.

Cases

Læs eksempler på cases, hvor Bid Partner har varetaget tilbudsledelsen og sikret gode aftaler.

Få mere at vide

Kontakt Bid Manager Lars Green for en snak eller et møde og lad os evt. afprøve samarbejdet på et konkret udbud.

Lars Green:

“Vi tilbyder at stå for hele tilbudsprocessen - eller assistere ved udvalgte dele efter ønsker og behov.”

“Godt købmandskab kombineret med sund fornuft.”
“Der sker noget, og tilbudsprocessen er tydelig og resultatorienteret.”
“Tæt og tillidsfuldt samarbejde, hvor der tales lige ud af posen.”