Effektiv vindende tilbudsrådgivning

Bid Partner er en konsulentvirksomhed, som har specialiseret sig i at udarbejde vindende tilbud på offentlige udbud. Det er stiftet af Lars Green, som har mere end 30 års erfaring med gennemførelsen af både udbud og tilbud. 

Velkommen til Bid Partner

Vindende tilbud og tilbudsrådgivning på offentlige udbud

Det offentlige indkøbsmarked er enormt. Hvert år spenderes der 3-400 milliarder kroner på indkøb af alle slags varer og tjenesteydelser – kontorartikler, computere, rengøring, hjemmepleje, kirurgiske instrumenter, håndværkere, konsulenter og meget andet godt.

En stor del af disse ydelser gennemføres som offentlige udbud efter nogle helt bestemte retningslinier, som skal sikre, at der skabes en effektiv konkurrence og dermed opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler.

Hvis man som virksomhed ønsker at være med i denne konkurrence, er man rigtig dårlig stillet, hvis man tror, at man kan anvende sin normale tilbudsproces til det private marked og kopiere den over på et offentligt udbud. Her kan det helt klart være en fordel at investere i en rådgiver, som kan guide, fortolke, skrive, regne, rådgive, sparre, diskutere, samle, koordinere og eksekvere.

Det er her Bid Partner kommer ind i billedet.

Bid Partner har – i modsætning til de fleste andre udbudsrådgivere praktisk erfaring med udbuds- og tilbudsprocessen fra begge sider af bordet.

Vi taler om mere end 30 års erfaring, heraf 8 år som offentligt ansat udbudskonsulent med praktisk gennemførelse af en lang række udbud for nogle af landets største kommuner – kombineret med mere end 20 års erfaring med tilbudsgivning for mange store og små virksomheder indenfor et bredt udsnit af brancher.

Dette er en helt klar og afgørende konkurrencefordel, når et udbudsmateriale skal matches af et vindende tilbud og sikre, at I får valuta for jeres investering.

tilbudsrådgivning på offentlige udbud

Tillidsfuldt samarbejde og strategisk partnerskab

Vi bruger tid på at sætte os grundigt ind i og forstå jeres virksomhed, jeres strategi og jeres værdier, så vi kan skræddersy vores løsning i forhold til jer og den udbudte opgave.

Vi fungerer som strategisk sparringspartner for jer og stiller alle de kritiske spørgsmål, som en kunde også vil stille, når de vurderer jeres tilbud. 

Jeres løsning bliver skræddersyet til udbuddet – og kundens krav og ønsker bliver samtidig brugt som et inspirationskatalog til udvikling af jeres virksomhed.

Det handler om at vinde!

Der findes mange konsulenthuse, som tilbyder rådgivning om udbud og tilbud. De har dog oftest kun den juridiske vinkel med, hvilket ikke nødvendigvis øger jeres vinderchancer men i bedste fald blot sikrer jer, at I ikke bliver diskvalificeret – her handler det mest om at være med.

I Bid Partner handler det om at vinde. Derfor anlægger vi flere vinkler på udbuddet end den traditionelle tilgang.

Vi arbejder ud fra en kommerciel, juridisk og udbudsteknisk vinkel, dvs. vi kommer hele vejen rundt om udbuddet, og på den baggrund lægger vi taktikken og det konkrete tilbudsarbejde.

Vi er eksperter i at læse et udbudsmateriale og ved præcis, hvor de kritiske områder befinder sig, og hvordan man kan angribe dem.

Vi sigter fokuseret på en konkret og vindende tilbudsbesvarelse af de kriterier, som ligger til grund for tilbudsevalueringen.

Vi afkoder tilbudslisten og anlægger flere strategiske vinkler på, hvordan I kan prissætte jeres ydelser, så evalueringsprisen optimeres.

Fleksibilitet

Vi påtager os gerne ansvaret for hele jeres tilbudsfunktion, men nøjes også med blot at være supplement hertil ved spidsbelastninger eller særlige udbud. I kan også få en second-opinion eller kvalitetssikring af et tilbud, som I selv har udarbejdet. Ingen opgave er for lille eller for stor. Vi udarbejder tilbudsløsninger baseret på medgået effektiv arbejdstid efter en fair og konkurrencedygtig timepris. Ring gerne for nærmere info.

Fortrolighed

Vi er meget opmærksomme på, at vi ikke yder rådgivning og tilbudshjælp til flere konkurrerende firmaer på samme udbud. Der udarbejdes derfor altid fortrolighedserklæring, inden et udbudsprojekt startes op.

Ydelser

Bid Partner hjælper virksomheder i tilbudsprocessen med udbudsanalyse, tilbudsskrivning, prisstrategi, konkurrentanalyse og generel sparring og rådgivning.

Tilgangen bygger på solid erfaring fra begge sider af bordet, hvilket giver jer som tilbudsgiver nogle særlige fordele og øget sandsynlighed for at vinde den udbudte opgave.

Vi tilbyder at stå for hele tilbudsprocessen – eller assistere ved udvalgte dele efter ønsker og behov.

Udbudsområder

Vi har – i modsætning til mange andre konsulenthuse – praktisk udbuds- og tilbudserfaring med netop disse udbudsområder, hvilket øger jeres vinderchancer betragteligt. 

Få mere at vide

Kontakt Bid Manager Lars Green for en snak eller et møde og lad os afprøve samarbejdet på et konkret udbud.

Lars Green:

“Vi tilbyder at stå for hele tilbudsprocessen - eller assistere ved udvalgte dele efter ønsker og behov.”

“Godt købmandskab kombineret med sund fornuft.”
“Der sker noget, og tilbudsprocessen er tydelig og resultatorienteret.”
“Tæt og tillidsfuldt samarbejde, hvor der tales lige ud af posen.”