Brancher

Vi har et særligt godt kendskab til Facility Management og Social-, Sundheds- og Ældreområdet, men udarbejder også gerne tilbud indenfor andre fagområder.

Tilgangen bygger på solid erfaring fra begge sider af bordet, hvilket giver jer som tilbudsgiver nogle særlige fordele og øget sandsynlighed for at vinde den udbudte opgave.

Facility Management

 • Rengøringsservice
 • Vagt-, sikrings- og alarmydelser
 • Udvendigt vedligehold og grøn pleje
 • Flytteydelser
 • Ejendomsservice, trappevask og vedligehold
 • Graffitirens og antigraffitibehandling
 • Metroservice
 • Tog- og stationsrengøring
 • Hospitalsservice
 • Plejehjems- og institutionsservice
 • Rengøringsvikarer
 • Håndværkerydelser
 • Tømrer, maler, murer, gulv, elektriker, VVS

Social-, Sundheds- og Ældreområdet

 • Hjemmepleje
 • Drift af plejecentre og plejehjem
 • Drift af daghjem og skoler
 • Respirationsbehandling
 • Handicaphjælpere, BPA-ordninger
 • Ledsageordninger
 • Implantater, hofte-, knæ- og skulder
 • Sundhedsvikarer
 • Pædagogiske vikarer
 • Indkøbsservice
 • Madservice
 • Vaskeriservice