Ydelser

Bid Partner hjælper tilbudsgivere med udbudsanalyse, tilbudsskrivning, prisstrategi, konkurrentanalyse og generel sparring og rådgivning om udbud og tilbud.

Vores tilgang til offentlige udbud bygger på solid praktisk erfaring fra begge sider af bordet, som giver jer som tilbudsgiver nogle særlige fordele og øget sandsynlighed for at vinde den udbudte opgave. 

Vi tilbyder at varetage hele eller dele af tilbudsprocessen alt efter jeres ønsker og behov.

Før udbuddet


Udbudsovervågning
-----
Markedsdialog

Under udbuddet


Gennemgang og analyse af
udbudsmateriale og fremhævelse af væsentlige og kritiske områder
-----
Udarbejdelse af
prækvalifikation, ESPD med særlig fokus på kvalificerende referencer
-----
Etablering af konsortie-
eller støttekonstruktioner
-----
Udarbejdelse af effektiv
tidsplan for tilbudsprocessen med alle væsentlige milepæle og klar arbejdsdeling
-----
Organisering af arbejdet
og sikring af fremdrift i udkast til tilbudsbesvarelse
-----
Varetage spørgsmål-svar
processen og deltage i møder og besigtigelser
-----
Udarbejdelse af præcis og
konkret tilbudsbesvarelse, som matcher de kvalitative krav
-----
Udarbejdelse af forslag til prisstrategi baseret på udbudsmaterialets prismodel og konkurrentanalyse
-----
Kvalitetssikring af alle juridiske formalia
-----
Upload og aflevering af færdigt kvalitetssikret tilbud på udbudsportal

Efter udbuddet


Rådgivning om aktindsigt og klagemulighed
-----
Planlægning af opstart
-----
Implementering af kontrakt til driftsfase
-----
Deltagelse i opfølgnings- og statusmøder med ordregiver og bidrage til afklaring af tvister eller konflikter
-----
Bidrage med forslag til
løbende forbedringer og effektiviseringer af driften
-----
Udarbejdelse af
kontraktstyringsværktøjer
-----
Generel sparring og
rådgivning om alle forhold i udbudsprocessen
"Godt købmandskab, sund fornuft, effektive processer og løsningsorienteret tilgang"

Lars Green