Ydelser

Bid Partner udarbejder komplette tilbud fra A-Z.

Vi overvåger udbudsmarkedet 24-7-365 og har med skræddersyede søgeprofiler for vores kunder mulighed for at spotte et udbud i det sekund, det annonceres. 

Med udgangspunkt i en detaljeret tidsplan fordeles roller og ansvar, og så er vi i gang! 

Projektet styres effektivt og præcist i henhold til alle opstillede deadlines for besigtigelser, spørgsmål-svar, analyse, løsningsudarbejdelse, tekstbeskrivelser og prissætning, så det sikres, at vi når i mål i rette tid inden tilbudsdeadline.

Prissætningen er et kapitel for sig. Her tager vi udgangspunkt i vores viden om markedet og konkurrenterne og kombinerer det med en grundig analyse af cost-drivers og lønsomhedsmodeller, som gør os i stand til at sætte de helt rigtige priser, som sikrer konkurrencedygtige priser og en optimal lønsomhed i kontraktperioden.

Når kontrakten er hus, tilbyder vi professionel assistance med opstart og implementering samt deltagelse i de løbende statusmøder med kunderne.  


Før udbuddet

Udbudsovervågning
-----
Markedsdialog

Under udbuddet

Gennemgang og analyse af udbudsmateriale og fremhævelse af væsentlige og kritiske områder
-----
Udarbejdelse af prækvalifikation, ESPD med særlig fokus på kvalificerende referencer
-----
Etablering af konsortie- eller støttekonstruktioner
-----
Udarbejdelse af effektiv tidsplan for tilbudsprocessen med alle væsentlige milepæle og klar arbejdsdeling
-----
Organisering af arbejdet og sikring af fremdrift i udkast til tilbudsbesvarelse
-----
Varetage spørgsmål-svar-processen og deltage i møder og besigtigelser
-----
Udarbejdelse af præcis og konkret tilbudsbesvarelse, som matcher de kvalitative krav
-----
Udarbejdelse af forslag til prisstrategi baseret på udbudsmaterialets prismodel og konkurrentanalyse
-----
Kvalitetssikring af alle juridiske formalia
-----
Upload og aflevering af færdigt kvalitetssikret tilbud på udbudsportal

Efter udbuddet

Rådgivning om aktindsigt og klagemulighed
-----
Planlægning af opstart
-----
Implementering af kontrakt til driftsfase
-----
Deltagelse i opfølgnings- og statusmøder med ordregiver og bidrage til afklaring af tvister eller konflikter
-----
Bidrage med forslag til løbende forbedringer og effektiviseringer af driften
-----
Udarbejdelse af kontraktstyringsværktøjer
-----
Generel sparring og rådgivning om alle forhold i udbudsprocessen
"Godt købmandskab, sund fornuft, effektive processer og løsningsorienteret tilgang"

Lars Green